Wie, wat, hoe?

De minimum leeftijd voor het leren zwemmen is 4 jaar. Een kind mag, vooraleer het leren zwemmen wordt aangevat, geen watervrees hebben én bepaalde basisvaardigheden onder de knie hebben: bellen blazen, drijven, inspringen, enz.

Daarom testen wij elk nieuw ingeschreven kind op hun kunnen. Op basis daarvan worden de kinderen ingedeeld in groepen: watergewenning, leren zwemmen beginners en leren zwemmen gevorderd. De uiteindelijk einddoelstelling is dat het kind vlot 25 meter schoolslag kan zwemmen zonder hulpmiddelen.

Na elk trimester kunnen de kinderen ingeschreven worden voor een volgende cursus.

Momenteel zijn al onze cursussen leren zwemmen volzet. Nieuwe leden kunnen steeds inschrijven via de website, zo komen jullie op de wachtlijst terecht. Eenmaal er plaats vrij komt voor een nieuwe lessenreeks worden jullie op de hoogte gebracht.

Wanneer?

  • Maandag, dinsdag of donderdag van 16.45 uur tot 17.30 uur
  • Maandag of donderdag van 17.30 uur tot 18.15 uur
  • Zaterdag van 9.15 uur tot 10 uur.

Er zijn geen lessen in de schoolvakanties.

Kostprijs

€7,5 per les. Het totaal is dus afhankelijk van het aantal lessen.

In deze prijs zitten lidgeld, verzekering, toegangsgeld en lessengeld omvat. Een tweede kind van eenzelfde gezin ontvangt 10% korting.

Een inschrijving is pas definitief na betaling.

Vragen en info

Voor info en met vragen kan u mailen naar megazwemteameeklo@gmail.com.

Tegemoetkoming voor leden van sportclubs 

De verschillende ziekenfondsen geven een tegemoetkoming aan alle jeugdige leden die sport beoefenen. Iedere zwemmer die lid is bij een zwemclub aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie (erkend door BLOSO) kan veelal genieten van een terugbetaling!

Ieder ziekenfonds heeft zijn eigenheid (verschillend per provincie/regio/kantoor) in het al of niet tegemoetkomen in het lidgeld van uw zwemclub. U kan best informeren binnen uw plaatselijke ziekenfondskantoor om de formulieren en regels voor het ontvangen van een tussenkomst in het lidgeld van uw sportclub op te vragen. 

De formulieren kan je afgeven aan de lesgever met een klevertje op. De formulieren worden vervolgens rechtstreeks aan de mutualiteit afgeleverd.