Wie, wat, hoe?

De minimum leeftijd voor het leren zwemmen is 4 jaar. Een kind mag, vooraleer het leren zwemmen wordt aangevat, geen watervrees hebben én bepaalde basisvaardigheden onder de knie hebben: bellen blazen, drijven, inspringen, enz.
 
Daarom testen wij elk nieuw ingeschreven kind op hun kunnen. Op basis daarvan worden de kinderen ingedeeld in groepen: watergewenning, leren zwemmen beginners en leren zwemmen gevorderd. De uiteindelijk einddoelstelling is dat het kind vlot 25 meter schoolslag kan zwemmen zonder hulpmiddelen.
 
Na elk trimester kunnen de kinderen ingeschreven worden voor een volgende cursus.

Wanneer?

  • Groep 1: zaterdag van 9.15 uur tot 10 uur.
  • Groep 2: zondag van 8.15 uur tot 9 uur.

Er zijn geen lessen in de schoolvakanties

Huidige cursus

Lessenreeks Voorjaar 2019

zaterdag: 5 januari – 30 maart (er is geen les op 19 januari en 2 maart)
Telkens van 9.15 uur tot 10 uur.
Kostprijs: 82,5 euro, te betalen ten laatste een week voor aanvang van de lessenreeks.
Een inschrijving is pas definitief na betaling!
In deze prijs zitten lidgeld, verzekering, toegangsgeld en lessengeld omvat.
Een tweede kind van eenzelfde gezin ontvangt 10% korting.
 
zondag: Voorlopig geen cursus op zondag.

Voor info en met vragen kan u mailen naar info@megaeeklo.be.
 
Tegemoetkoming voor leden van sportclubs 

De verschillende ziekenfondsen geven een tegemoetkoming aan alle jeugdige leden die sport beoefenen. Iedere zwemmer die lid is bij een zwemclub aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie (erkend door BLOSO) kan veelal genieten van een terugbetaling!

Ieder ziekenfonds heeft zijn eigenheid (verschillend per provincie/regio/kantoor) in het al of niet tegemoetkomen in het lidgeld van uw zwemclub. U kan best informeren binnen uw plaatselijke ziekenfondskantoor om de formulieren en regels voor het ontvangen van een tussenkomst in het lidgeld van uw sportclub op te vragen. 

De formulieren kan je afgeven aan de lesgever met een klevertje op. De formulieren worden vervolgens rechtstreeks aan de mutualiteit afgeleverd.

Close Menu