Wie geen interesse heeft of meer heeft voor het competitiezwemmen kan in deze groep terecht. Er wordt vooral gewerkt op uithouding, techniek en sprint in een ontspannen, maar toch in een sportief georiënteerde sfeer.

Deze groep richt zich vooral op jongeren, vanaf 12 jaar, die hun conditie willen onderhouden in een niet-competitieve sfeer.

Wanneer:  

Woensdag van 16.30 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 9 uur tot 10 uur.
Er zijn geen trainingen in de maanden juli en augustus. Tijdens de korte schoolvakanties lopen de trainingen wel gewoon door.

Prijs:  

  • 180 EUR voor een seizoen (september-juni) met één les per week (in de vakanties kunnen dat er twee zijn).
  • 260 EUR voor een seizoen (september-juni) met twee lessen per week.

Aansluiten kan op elk moment. De prijs wordt aangepast naar het tijdstip van aansluiten.

Dit tarief omvat lidgeld, verzekering, toegangsgeld en lessengeld.
Een tweede kind van eenzelfde gezin ontvangt 10% korting.

Met vragen kan u mailen naar megazwemteameeklo@gmail.com.

 
 

Tegemoetkoming voor leden van sportclubs 

De verschillende ziekenfondsen geven een tegemoetkoming aan alle jeugdige leden die sport beoefenen. Iedere zwemmer die lid is bij een zwemclub aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie (erkend door BLOSO) kan veelal genieten van een terugbetaling!

Ieder ziekenfonds heeft zijn eigenheid (verschillend per provincie/regio/kantoor) in het al of niet tegemoetkomen in het lidgeld van uw zwemclub. U kan best informeren binnen uw plaatselijke ziekenfondskantoor om de formulieren en regels voor het ontvangen van een tussenkomst in het lidgeld van uw sportclub op te vragen. 

De formulieren kan je afgeven aan de lesgever met een klevertje op. De formulieren worden vervolgens rechtstreeks aan de mutualiteit afgeleverd.