De zwemschool is een goed gestructureerd geheel waarbij de zwemmers zijn onderverdeeld in 4 niveaugroepen.

De algemene doelstelling van de zwemschool is de kinderen (5-ca. 12 jaar) een technische opleiding te geven om op het einde van de opleiding door te kunnen groeien naar de competitiegroep. Kinderen die niet competitie gericht zijn hebben op deze manier een degelijke zwemopleiding genoten die hun in hun verdere keuzes, andere sporten in of op het water, schoolgerichte of werkgerichte keuzes zeker van pas zullen komen.

De jongste kinderen (vanaf 4-5 jaar) die uit het leren zwemmen of van buiten de clubwerking komen vormen de eerste groep, de kikkertjes genaamd. Vervolgens zijn er de goudvisjes, de eendjes, de zeepaardjes en de jonge haaien.

Elke groep heeft elk seizoen einddoelstellingen waar via maandelijkse doelstellingen naartoe gewerkt wordt. Zwemmertjes die op het einde van elk zwemseizoen de einddoelstellingen behalen, krijgen de mogelijkheid om door te schuiven naar de volgende groep.

Wanneer?

Maandag, dinsdag en donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties.
Er is een mogelijkheid om 3 x per week te zwemmen doch dit is geen noodzaak, uiteraard geeft een grote aanwezigheid betere vorderingen

Kostprijs:

 • 150 euro per SEIZOEN (september-juni) voor één les per week.
 • 260 euro per SEIZOEN (september-juni) voor twee tot drie lessen per week.

Instromen kan op elk moment. De prijs wordt aangepast aan de periode.

Dit tarief omvat lidgeld, verzekering, toegangsgeld en lesgeld.
Een tweede kind van eenzelfde gezin ontvangt 10% korting.

Met vragen kan u mailen naar info@megaeeklo.be.

Voor inschrijvingen kan u op deze pagina terecht.

De administratieve opvolging van de zwemschool gebeurt door jeugdcoördinator Maxime Van Vooren, die regelmatig de ouders brieft omtrent nieuwtjes, clubmededeling, testen, vorderingen, activiteiten, enz.

Einddoelstellingen Kikkertjes:

 • correcte beenslag cr met een goede horizontale ligging (met plank)
 • correcte beenslag rug (Ar in pijl), met een goede horizontale ligging
 • vlot 50 meter schoolslag zwemmen met aquatische ademhaling
 • vlot kunnen draaien rond lengte‑as
 • voorwerpen oprapen in ondiep gedeelte groot bad

Einddoelstellingen Goudvisjes:

 • correcte beenslag cr met een goede horizontale ligging (met plank)
 • correcte beenslag rug (Ar in pijl), met een goede horizontale ligging
 • vlot 50 meter schoolslag zwemmen met aquatische ademhaling
 • vlot kunnen draaien rond lengte‑as
 • voorwerpen oprapen in ondiep gedeelte groot bad

 Einddoelstellingen Eendjes:

 • Vlot 400 meter in een correcte stijl schoolslag kunnen zwemmen, inclusief keerpunten.
 • Vlot 200 meter rugslag kunnen uitvoeren met een goede basistechniek.
 • Vlot 100 meter crawl in een aanvaardbare stijl, inclusief keerpunt.
 • Startduik van op de startblok.

Einddoelstellingen Zeepaardjes:

 • Correcte start rugslag met bijhorende kicks onder water.
 • Correcte start schoolslag met bijhorende sleutelgat beweging (furkawa).
 • 200 meter in een correcte stijl rugslag kunnen zwemmen, inclusief de keerpunten.
 • 200 meter in een correcte stijl crawl kunnen zwemmen, inclusief de keerpunten.
 • 25 meter benen vlinder met de armen afwaarts en 25m benen vlinder armen opwaarts.
 • 300 meter schoolslag in een correcte stijl, inclusief keerpunten.

Elk van deze groepen streeft naar het behalen van het ‘diploma’ dat telkens op het einde van het jaar uitgereikt wordt op het diplomafeest. Hoe dit diplomafeest verloopt zie je in dit filmpje.

Tegemoetkoming voor leden van sportclubs 
De verschillende ziekenfondsen geven een tegemoetkoming aan alle jeugdige leden die sport beoefenen. Iedere zwemmer die lid is bij een zwemclub aangesloten bij de Vlaamse Zwemfederatie (erkend door BLOSO) kan veelal genieten van een terugbetaling!

Ieder ziekenfonds heeft zijn eigenheid (verschillend per provincie/regio/kantoor) in het al of niet tegemoetkomen in het lidgeld van uw zwemclub. U kan best informeren binnen uw plaatselijke ziekenfondskantoor om de formulieren en regels voor het ontvangen van een tussenkomst in het lidgeld van uw sportclub op te vragen. 

De formulieren kan je afgeven aan de lesgever met een klevertje op. De formulieren worden vervolgens rechtstreeks aan de mutualiteit afgeleverd.

Close Menu